contact

Stichting Kinderen Leven geven 

Gasthuisstraat 104

5931 NW Tegelen

Telefoon: 077 – 37 37 508

E-mail: kinderenlevengeven@kpnmail.nl

Bankrekening: NL77 INGB 0004 9672 65