De inhoud van deze website hebben wij met grote zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. De gegevens zijn alleen bestemd ter informatie, ze zijn niet bindend. Wij staan niet garant voor de actualiteit, de juistheid of de volledigheid van de informatie of voor een voortdurende, storingsvrije toegang tot deze website. Evenmin nemen wij de verantwoordelijkheid voor websites van derden die via een link in deze website toegankelijk zijn. Wanneer u op een dergelijke link klikt, verlaat u het aanbod op onze website. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, met name m.b.t. de bescherming van de gegevens. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor enige informatie die u via een link op onze website kunt verkrijgen.

Wij beschermen uw gegevens

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze stichting en willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze internetsite ook m.b.t. de bescherming van uw gegevens veilig voelt, want wij nemen deze bescherming zeer serieus. Uiteraard volgen wij de in Nederland geldende wettelijke gegevens m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende uw identiteit; hieronder vallen bv. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het gebruik van onze website is het niet nodig uw persoonsgegevens te overleggen. In geval u ons uw gegevens verstrekt hebt, gebruiken wij die alleen ten dienste van de stichting en zullen deze in geen geval aan derden worden verstrekt. Ook zullen ze nooit via de website bekend gemaakt worden. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken en dan nog uitsluitend binnen de wettelijke voorwaarden. De leden van het bestuur en eventuele medewerkers van de stichting zijn verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke gegevens.

Wij behouden ons het recht voor onze beschermende maatregelen m.b.t. gegevens te veranderen wanneer dit om voortschrijdende technische redenen noodzakelijk is. In een dergelijk geval zullen wij, indien nodig, ook ons protocol m.b.t. de bescherming van gegevens aanpassen. Zie hiervoor altijd de actuele versie van dit artikel.

Recht op informatie

U kunt te allen tijde informatie bij ons vragen over de gegevens die wij over u hebben ontvangen. Indien noodzakelijk kunt u hierover schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

Teruggave van gegevens

U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik of het bewaren van uw persoonlijke gegevens intrekken. Indien noodzakelijk kunt u hierover schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties, video’s en andere onderdelen van deze website vallen onder het auteursrecht. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Op onze website kunnen ook onderdelen zijn die vallen onder het copyright van derden.