Geef kinderen hun lach terug  lach

Er zijn verschillende manieren waarop u de vondelingen en weeskinderen in China kunt ondersteunen. U kunt ons steunen met een eenmalige of een regelmatige gift, dit laatste noemen wij een ‘peetouderschap’. Wanneer u wilt, kunt u ook aangeven dat u uw gift speciaal voor een van onze projecten bestemd wilt zien. Wanneer u dat op uw overschrijving vermeldt, zullen wij hiermee rekening houden.

Heeft u er al eens aan gedacht om bij gelegenheid van uw verjaardag of (huwelijks)jubileum in plaats van een cadeau een gift voor onze stichting te vragen? Wij hebben zelfs een dame gekend die aan haar dierbaren vroeg om na haar overlijden een gift aan onze stichting over te maken! Dat is een krachtig getuigenis. Rouw verandert dan in kracht en hoop!

Ons bankrekeningnummer: NL77 INGB 0004 9672 65; ten name van: STICHTING kinderen LEVEN geven (uw gift is aftrekbaar van de belasting)

Of wilt u bijdragen aan het werk van onze stichting door aan haar werk bekendheid te geven en u in te zetten voor de werving van donateurs en/of peetouders voor onze stichting?

Van harte welkom!