china

Beste bezoeker, op onze aarde wonen ongeveer een miljard mensen met een handicap, dat is dus wereldwijd één op de zeven mensen.

Alleen al in de Volksrepubliek China wordt er iedere 30 seconden een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap geboren. Dat wil dus zeggen een miljoen gehandicapte kinderen per jaar. Door de strenge één-kind-politiek in China worden veel van deze kinderen te vondeling gelegd. Zonder de inzet van mensen die zich om hen bekommeren zouden deze kinderen verloren gaan.

De Stichting Kinderen Leven geven ondersteunt en helpt daarom particulieren en particuliere instanties die deze kinderen hulp bieden in de zin zoals de christelijke kerken die voorstaan.

Het zwaartepunt van het werk van de Stichting ligt bij het onderdak bieden aan en de verzorging van vondelingen in China. Daartoe bieden wij steun aan gezinnen, families of kindertehuizen die deze kinderen opnemen en zorg dragen voor hun opvoeding en lichamelijke verzorging. Hierbij gaat onze eerste aandacht uit naar de gehandicapte kinderen. Tevens verlenen wij steun bij de bouw, verbouw of aanpassing en het onderhoud van tehuizen die dit doel dienen.

De Stichting Kinderen Leven geven is een voortzetting van de Stichting Leven voor Vondelingen in China, die in 2006 werd opgericht. Onze stichting is de Nederlandse tak van de Duitse stichting Kindern Leben gebenkindern-leben-geben.org

`De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig´ (Matteüs 9,37). Daarom hebben wij uw hulp nodig!

Door uw steun aan de Stichting Kinderen Leven geven, helpt u kinderen die geen kans in het leven hebben, een menswaardig bestaan te leiden bij mensen die hen met liefde opnemen en verzorgen. Dit kan door een incidentele of regelmatige gave of een zgn. peetouderschap.

Tegelen, december 2013

J. Bots SJ, voorzitter