peetouder

Een bijzonder persoonlijke vorm van steun is het peetouderschap. Dat houdt in dat u zich gedurende een langere tijd garant stelt voor een bepaald bedrag en daarmee heel concreet de zorg voor een kind op u neemt. U biedt zo de verzorgers van een kind zekerheid en geeft ons de mogelijkheid ons werk voor de kinderen voor te zetten.

Ook op deze manier kunt u een kindertehuis van uw keuze ondersteunen of een project dat langere tijd in beslag neemt. Hoewel wij u niet de naam van één kind in het bijzonder kunnen geven, is het zeker zo dat u de kinderen daar nieuwe levenskansen geeft.

Met het inschrijfformulier op deze website kunt u zich voor het peetouderschap aanmelden. Klik eenvoudig op de link en stuur het formulier ingevuld en ondertekend aan ons op. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

– Met een peetouderschap ondersteunt u kinderen in China in het tehuis of bij het pleeggezin waar zij wonen.

– U draagt onder andere bij aan hun voeding, kleding, onderwijs en medische verzorging.

– U bevordert de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

– U helpt zo lang u kunt. U kunt een peetouderschap op elk moment zonder opgaaf van reden beëindigen.