ANBI – Publicatieverslag

Naam:
Stichting Kinderen Leven Geven.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 12060562

Doelstelling:
De Stichting is op 18 januari 2006 opgericht onder de naam ‘Stichting Leven voor Vondelingen in China’. Op 25 april 2012 is deze naam veranderd in Stichting ‘Kinderen Leven Geven’. De Stichting Kinderen Leven Geven is verbonden met de Duitse Stichting ‘Kindern Leben Geben’
De Stichting heeft ten doel fondsen te werven bij particulieren en bedrijven om hulp aan vondelingen en weeskinderen in verschillende kindertehuizen in China mogelijk te maken.

RSIN:
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 8193.11.133

Adres:
Stichting Kinderen Leven Geven
Gasthuisstraat 104
5931 NW Tegelen

Bestuur:
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
   Pater Dr. J. Bots SJ, voorzitter
   Mw. E.J. Dijkman, secretaris
   Dhr. H. Wibbeke, penningmeester
   Dhr. W.H.W. Huberts, lid

Beleidsplan:
Bekendheid geven aan het werk van de stichting d.m.v. diverse soorten publicaties, direct mail en bijeenkomsten met geïnteresseerden.

“Door middel van het zgn. Peetouderschap kan men zich verbinden tot een vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Dit kan ook door middel van een Overeenkomst Periodieke Schenking. Ook vragen wij onze ‘peetouders’ en donateurs in hun omgeving bekendheid te geven aan het werk van onze stichting.”

Beloningsbeleid:
Een ieder werkt op vrijwillige basis; onkostenvergoeding betreft uitsluitend werkelijk gemaakte kosten zoals porto of drukkosten. Werkzaamheden die de vrijwilligers niet zelf kunnen doen, worden uitbesteed aan externe bedrijven tegen de, in de branche geldende, tarieven.

Uitgeoefende activiteiten:
Er zijn drie mooie boekjes verschenen (nog steeds verkrijgbaar) over de dagelijkse gang van zaken in China, over verschillende onderwerpen. In den lande zijn er bijeenkomsten gehouden met geïnteresseerden, waar foto’s en films werden vertoond ter informatie over de diverse projecten.
Wij geven met enige regelmaat, maar minstens één keer per jaar, een nieuwsbrief uit, die aan alle donateurs en belangstellenden wordt toegezonden.

Waar wordt uw geld voor gebruikt?
Onder het kopje ‘Projecten’ kunt u lezen waarvoor uw bijdragen worden ingezet. Lees de vaak ontroerende verhalen over deze bijzondere vrouwen, die hun leven geven voor dikwijls ernstig gehandicapte kinderen. Financiële steun is nodig voor het onderhoud van gebouwen, en zelfs voor nieuwbouw, in het geval van ‘mama Kong’. Maar er is ook veel geld nodig voor medische voorzieningen. Medische hulp voor gehandicapte kinderen is in China allesbehalve vanzelfsprekend. Mooi is, dat hier, ongewild, ook een missionaire taak ligt. Er zijn bijvoorbeeld artsen die zo geraakt zijn door deze kinderen en hun verzorgsters, dat zij geen vergoeding meer vragen.

Uw giften worden overgemaakt naar onze Duitse Stichting. Van daaruit  wordt vervolgens gezorgd voor de verdeling over de verschillende projecten.
Voor onze Duitse stichting gaat u naar: Kindern Leben Geben.

 

Financiële verantwoording: 2013-2018

 

STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2013
  Inkomsten Uitgaven
 banksaldo 01-01-2013€ 42.158,25  
 giften en donaties€ 14.582,15  
 bankrente€ 352,01  
 transacties Stg.Duitsland  -€ 50.000,00
 bankkosten  -€ 141,60
 andere kosten  -€ 179,97
 Totalen€ 57.092,41 -€ 50.321,57
     
 banksaldo 31-12-2013:€ 6.770,84  

 

STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2014
  Inkomsten Uitgaven
 banksaldo 01-01-2014€ 6.770,84  
 giften en donaties€ 16.382,75  
 bankrente€ 111,71  
 transacties Stg.Duitsland  € 0,00
 bankkosten  -€ 142,55
 andere kosten  -€ 16,98
 Totalen€ 23.265,30 -€ 159,53
     
 banksaldo 31-12-2014:€ 23.105,77  

 STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2015
  Inkomsten Uitgaven
 Banksaldo 01-01-2015€ 23.105,77  
 giften en donaties€ 20.112,86  
 bankrente€ 95,54  
 transacties Stg.Duitsland  € 0,00
 drukwerk en porto  -€ 119,88
 bankkosten  -€ 16,98
 andere kosten  -€ 248,50
 Totalen€ 43.314,17 -€ 385,36
     
 Banksaldo 31-12-2015:€ 42.928,81  

 STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2016
  Inkomsten Uitgaven
 Banksaldo 01-01-2016€ 42.928,81  
 giften en donaties€ 10.794,45  
 bankrente€ 130,33  
 transacties Stg.Duitsland  € 0,00
 drukwerk en porto  -€ 82,46
 bankkosten  -€ 149,42
 andere kosten  -€ 16,98
 Totalen€ 53.853,59 -€ 248,86
     
 Banksaldo 31-12-2016:€ 53.604,73  

 STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2017
  Inkomsten Uitgaven
 Banksaldo 01-01-2017€ 53.604,73  
 giften en donaties€ 12.072,85  
 bankrente€ 95,40  
 transacties Stg.Duitsland  € 0,00
 drukwerk en porto  € 0,00
 bankkosten  -€ 150,57
 andere kosten  -€ 16,98
 Totalen€ 65.772,98 -€ 167,55
     
 Banksaldo 31-12-2017:€ 65.605,43  

 STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN financieel overzicht 2018
  Inkomsten Uitgaven
 Banksaldo 01-01-2018€ 65.605,43  
 giften en donaties€ 12.818,00  
 bankrente€ 52,73  
 transacties Stg.Duitsland  -€ 35.000,00
 drukwerk en porto  € 0,00
 bankkosten  -€ 153,80
 andere kosten  -€ 16,98
 Totalen€ 78.476,16 -€ 35.170,78
     
 Banksaldo 31-12-2018:€ 43.305,38